Message :
Signature :
Background :
Share | 
 

 Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt đọng xây dựng lên Web Bộ xây dựng nhanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhaiedu

avatar

Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 4
Điểm : 12
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 25/12/2015
Cơ quan (Trường, lớp) : Viện giáo dục xây dựng Việt Nam

Bài gửi Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt đọng xây dựng lên Web Bộ xây dựng nhanh   Fri Dec 25, 2015 4:18 pm Bài viết số 1

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM
XIN THÔNG BÁO
Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực, hoạt động xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng: WWW.moc.gov.vn- WWW.xaydung.gov.vn . Viện giáo duc xây dựng Việt Nam nhận làm dịch vụ đăng tin công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang Web trên toàn quốc .
- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập , thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
- Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng
- Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình
- Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lý hoạt động xây dựng . Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy đinh công khai thông tin về năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
Thông tư này quy đinh về việc cung cấp, tiếp nhận, xen xét công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực. Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế quy hoạch xây dựng.Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng. Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình .
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét , công bố quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:
a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
c) Thiết kế quy hoạch xây dựng;
d) Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
đ) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
e) Giám sát chất lượng công trình xây dựng;
g) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;
h) Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, các nhân trong và ngoài nươc có nhu cầu đăng thông tin công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực nêu tại khản 1 điều này trên lãnh thổ Việt Nam .
b) Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .
c) Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.
Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ chức, các nhân hoạt động xây dựng công trình :
1. Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiện cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư này. .
2. Cơ quan đầu mối phải xem xét , kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức , cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.
3. Mọi thông tin vê năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức , cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ- CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Công bố thông tin và điều khoản thi hành
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ hợp lệ về năng lực hoạt đọng do tổ chức cá nhân cung cấp. Cơ quan đầu mới có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân
Sau khi công bố trên trang điện tử , trong thời gian 7 ngày làm việc các cơ quan đầu mối có trách nhiện báo cáo về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang thông tin của Bộ Xây Dựng: WWW.moc.gov.vn - WWW.xaydung.gov.vn
THỦ TỤC ĐĂNG TẢI:
Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký công bố thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu đến cơ quan đầu mối quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối. Các tệp tin gửi đến cơ quan đầu mối phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar).
2. Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm:
a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin;
b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin.
3. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:
a) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;
b) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức.
4. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

Chú ý:
Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực.
02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại thông tu số 11/2014/TT -BXD. sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức , cá nhân không thực hiện việc đăng tải sẽ bị tạm thời gỡ bỏ: nangluchdxd.xaydung.gov.vn
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM
SỐ 2 , NGÁCH 42/155 THỊNH LIỆT - HOANG MAI – HÀ NỘI
Tel:(043) 686 5656/ 685 59 59/ 0982 637 786/093 22 66 929
Mail: giaoducxaydung@gmail.com/ Web : giaoducxaydung.vn
Skype:nhaiedu / ních yahoo: nhaiedu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt đọng xây dựng lên Web Bộ xây dựng nhanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
diachatthuyvan.net™ :: DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - GIỚI THIỆU :: Cung cấp dịch vụ, vật tư - vật liệu ngành xây dựng-
Chuyển đến 
Powered by: phpBB2
Copyright ©2010 - 2015, GNU General Public License.
Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
Múi giờ hiện tại GMT. Hôm nay: Mon Jun 25, 2018 8:57 am.
Liên hệ: diachatthuyvan.com@gmail.com | Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox và độ phân giải 1024x768 trở lên.

Website liên hệ-Trung tâm thông tin lưu trữ địa chất - Cục địa chất Việt NamCục quản lý tài nguyên nướcHội ĐCTV VNTrường ĐH Mỏ - Địa chất Hà NộiHợp tác đào tạo nước ngoài ĐH Mỏ - Địa chất Hà NộiKhoa địa chất và dầu khí ĐH Bách Khoa Tp HCMDiễn đàn diachatvietnam.netLiên đoàn QH và ĐT TNN miền NamCông ty Cổ Phần Phát triển bền vững Việt NamCông ty Cổ phần TV ĐT PT CNMT Việt NamCông ty Cổ phần Địa kỹ thuật Đông DươngCông ty VietDeltaCông ty tài nguyên và môi trườngDiễn đàn lớp địa chất B K55Diễn đàn tình thương
Chat ( )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog